Kuruluş Amacı

24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4982 sayılı Bilgi Edindirme Kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ''Bilgi Edindirme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin'' 8. maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Edindirme Birimi kurulması gerekmektedir.  Üniversitemizde, bu birim Yazı İşleri Şube müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

İLETİŞİM :

Tel:  0 212 359 71 08

        0 212 359 67 11
        0 212 359 67 05

Fax: 0 212 265 63 57

E-mail: rektorluk@boun.edu.tr, bilgiedinme@boun.edu.tr

Adres: Boğaziçi Üniversitesi (Güney Kampüs)

           34342 Bebek, İstanbul