Bilgi Edinme Çevrimiçi Başvuru Sayfası

  • Başvurular Bilgi Edinme Birimine Ek-1 ve Ek-2 formları doldurularak çevrimiçi başvuru , yazılı, elektronik posta veya faks yolu ile yapılır.
  • İstenen bilgi veya belge başvuru sahibine 15 iş günü süresinin bitiminden önce bildirilir. Birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda bu sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine 15 iş günü bitiminden önce bildirilir. 
  • Başvuru tipinize göre gerçek veya tüzel kişilik olarak aşağıdaki seçiminizden sonra başvuru formu sayfasına yönlendirilirsiniz.

Gerçek Kişiler     Tüzel Kişiler