BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Tüzel Kişiler İçin)

Tüzel kişinin ünvanı:
(Doldurulması zorunludur.)
Yazışma adresi:
Yetkili kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası:
(Doldurulması zorunludur.)
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?                     
Yetkili kişinin elektronik posta adresi:
(Doldurulması zorunludur.)

İstenen bilgi veya belgeler:

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.


Başvurunuzun gönderilebilmesi için lütfen yanda gördüğünüz güvenlik harflerini giriniz.