BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Gerçek Kişiler İçin)

Başvuru sahibinin adı ve soyadı:
(Doldurulması zorunludur)
Yazışma adresi:
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası:
(Doldurulması zorunludur)

Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?

                    
Elektronik posta adresi:
(Doldurulması zorunludur)

İstenen bilgi veya belgeler:

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.


Başvurunuzun gönderilebilmesi için lütfen yanda gördüğünüz güvenlik harflerini giriniz.