BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Tüzel Kişiler İçin)

Tüzel kişinin ünvanı: (*)
 
Yazışma adresi:
Yetkili kişinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: (*)
(Doldurulması zorunludur.)
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?                     
Yetkili kişinin elektronik posta adresi: (*)
(Doldurulması zorunludur.)

İstenen bilgi veya belgeler: (*)

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini arz ederim.


Başvurunuzun gönderilebilmesi için lütfen yanda gördüğünüz kutucuğu işaretleyiniz.