Boğaziçi Üniversitesi


BAŞVURU

Başvurular Bilgi Edinme Birimine Ek-1 ve Ek-2 formları doldurularak yazılı,elektronik posta veya faks yolu ile yapılır.

İstenen bilgi veya belge başvuru sahibine 15 iş günü süresinin bitiminden önce bildirilir. Birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumunda bilgi veya belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır. Bu durumda bu sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine 15 iş günü bitiminden önce bildirilir.

Gerçek Kişiler (Ek-1)

Tüzel Kişiler  (Ek-2)


Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek, İstanbul Tel: 0212 359 54 00
e-mail: rektorluk@boun.edu.tr, bilgiedinme@boun.edu.tr